ἐρυμνῶδις

ἐρυμνῶδις (sic)· λύπην καὶ φλεγμονὴν παρέχων, ἢ ὑπερήφανον, Hsch. (cf. Lat.
A aerumnosus). [full] Ἐρυμός· Ζεύς, καὶ ζυγός, καὶ ζεύγλη, Id. (cf. ῥυμός). [full] ἐρύμυλον· τὸν μεγάλως μυκώμενον ταῦρον (leg. ἐρύγμηλον), Id. [full] ἐρυνόν· σκοτεινόν, ἠσφαλισμένον, Id. (confusion of ἐρεμνόν and ἐρυμνόν).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.